Dienstenoverzicht van 3 ProjectService

U kunt bij ons terecht voor:

 • Benodigde ontwerpen, meldingen en vergunningen.
 • Leveranties van primaire en secundaire grond- en bouwstoffen.
 • Projectadministratie, -begeleiding en ondersteuning tijdens uitvoering.
 • Directievoering, toezicht en/of controle.
 • Ontwikkelen van nieuwe initiatieven omtrent hergebruik van afvalstoffen.
 • Ontwikkelen van projecten gericht op duurzaamheid en energie.

 

Verder kunt u bij ons ook terecht voor:

 • Benodigde onderzoeken en keuringen.
 • Presentaties en /of toelichtingen i.h.k.v. het Besluit Bodemkwaliteit.
 • Advisering omtrent het toepassen van grond- /bagger en bouwstoffen.
 • Vergunde en erkende locaties voor opslag van grond- /bagger en bouwstoffen.
 • Vergunde en erkende locaties voor verwerking van grond- /bagger en bouwstoffen.
 • Ontwikkelingen omtrent duurzaamheid en energie.
 • Afvalmanagement

John Polkomeer dan 15 jaar ervaring in deze sector

Meer dan 160 bedrijven gingen u voor