Aanleg bufferzone Industriepark De Krim

Project omschrijving

Het Project

Op het terrein van de oude aardappelfabriek in De Krim wordt een bufferzone gecreeerd tussen enerzijds het natuurgebied van de oude vloeivelden en anderzijds de realisatie van een nieuw industriegebied. 3ProjectService heeft het toepassen van grond en baggerspecie, de aanleg van de bufferzone, aangemerkt als Grootschalige Bodemtoepassing (GBT) volgens Het Besluit Bodemkwaliteit (BBK). 3ProjectService fungeert als grondbank en zorgt voor de inname en acceptatie van grond en baggerspecie.

Ligging en bereikbaarheid

De bufferzone is gelegen aan de Fabriekswijk in de Krim. De locatie valt onder de bevoegdheden van de gemeente Hardenberg. Het project is bereikbaar voor zowel trailers als meer-assig aangedreven vrachtauto\'s.

Acceptatie en verwerking

- Gekeurde partijen grond en baggerspecie volgens het BBK.

- Toepassing voor grond en baggerspecie met kwaliteit:

AW = Achtergrondwaarde

WO = Wonen

IN = Industrie voor toepassing in GBT.

- Beperkingen aan het percentage bodemvreemde materialen.

Info

Voor een offerteaanvraag kunt u contact opnemen met:

3ProjectService B.V.

John Polko 06-52484278

john@3projectservice.nlAlle projecten