Welkom op onze website!

3 ProjectService is het bedrijf dat voor u: ontwikkelt, adviseert, bemiddelt, regisseert en realiseert. Wij zorgen voor nieuwe initiatieven gericht op recycling van afvalstoffen, hergebruik van grond en baggerspecie en het inzetten van secundaire bouwstoffen.

Naast projecten in eigen beheer werken wij nauw samen met andere initiatieven en faciliteiten. Door een  uitgebreid netwerk, kennis van wet- /regelgeving, ervaring en expertise leveren wij gewenste resultaten in milieuhygiĆ«nisch, civieltechnisch en zeker in financieel opzicht.

U kunt van ons integriteit, daadkracht en flexibiliteit verwachten. Wij werken graag met u samen op basis van wederzijds vertrouwen.

Kortom: 3 ProjectService ontzorgt! En biedt service naar wens.

Met vriendelijke groet,

John Polko

Recycling

3ProjectService adviseert, registreert en zorgt voor duurzame afvaloplossingen.

Hergebruik

3ProjectService ontwikkelt en realiseert projecten voor hergebruik van grond en baggerspecie.

Secundaire Bouwstoffen

3ProjectService bemiddelt tussen projecten en stimuleert de inzet van secundaire bouwstoffen.

Laatste Projecten

Hieronder staan de laatste drie projecten waaraan 3 ProjectService een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

GBT Enschede

GBT De Krim

GBT Muggenbeet

Alle projecten

Meer dan 160 bedrijven gingen U voor!!